Vänd på plattan till landskapsvy för att använda tjänsten.

Regler och användarvillkor

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: januari 05, 2016
Svenska Online är den aktör som driver denna hemsida svenska-online.se

Denna sida informerar dig om våra regler när det gäller insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när
du använder vår tjänst.

Vi kommer inte att använda eller dela din information med någon annan än de som beskrivs i denna sekretesspolicy.
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du
till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy,
har termer som används i denna sekretesspolicy har samma betydelse som i våra allmänna villkor, tillgängliga på
svenska-online.se

Insamling av information och användning
När du använder vår tjänst, kan vi be dig att förse oss med viss personlig information som kan användas för att kontakta
eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsat till, din e-postadress,
namn ("Personuppgifter").

Logg data
Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst ("loggdata"). Denna loggdata
kan innehålla information som din dators Internet Protocol ("IP") adress, typ av webbläsare, webbläsarversion, sidorna i
vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som tillbringas på dessa sidor och andra statistik.
Dessutom kan vi använda tredjepartstjänster som Google Analytics som samlar, övervakar och analyserar den här typen
av information för att öka våra tjänsters funktionalitet. Dessa utomstående tjänsteleverantörer har sina egna
sekretesspolicy som handlar om hur de använder sådan information.

Cookies
Cookies är filer med liten mängd data, som kan innefatta en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din
webbläsare från en webbplats och lagras på din dators hårddisk. Vi använder "cookies" för att samla in information. Du
kan instruera din webbläsare att neka cookies eller att den ska visa när en cookie skickas. Men om du inte accepterar
cookies, kommer du inte att kunna använda vissa delar av vår tjänst.

Serviceleverantör
Vi kan använda utomstående företag och privatpersoner för att underlätta vår service, för att tillhandahålla tjänsten på
våra vägnar, att utföra service-relaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används.
Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är
skyldiga att inte avslöja eller använda den för något annat ändamål.

Kommunikation
Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring eller reklammaterial och
annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att ta emot någon, eller alla, av dessa meddelanden
från oss genom att följa avsägandelänken eller instruktioner som finns i varje e-post vi skickar eller genom att kontakta
oss.

Efterlevnad av lagar
Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller stämning eller om vi tror att en sådan åtgärd
är nödvändig för att följa lagen och rimliga krav för brottsbekämpning eller för att skydda säkerheten eller integriteten i
vår service.    

Säkerhet
Säkerheten för dina personuppgifter är viktigt för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet, eller
metod för elektronisk lagring är 100% säker. Samtidigt som vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara sätt att
skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Internationella förflyttningar av information
Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som finns utanför ditt
tillstånd, landskap, land eller andra statliga jurisdiktion där lagar dataskydds kan skilja sig än de från din jurisdiktion.
Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen,
inklusive personlig information, till Sverige och bearbetar den där.
Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information utgör ditt samtycke till denna
överföring.

Länkar till andra webbplatser
Vår service kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk
kommer du att hänvisas till tredje parts webbplats. Vi råder dig att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du
besöker.
Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, politik integritet eller praxis på någon tredje parts
webbplatser eller tjänster.

Ändringar i denna sekretesspolicy
Vi kan komma att uppdatera vår sekretesspolicy. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att
publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.
Du uppmanas att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar i denna
sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss
Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss.